Spacer po Ogrodzie Dendrologicznym

W ciepły choć trochę pochmurny dzień majowy wybraliśmy się na spacer do Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przy wejściu czekał na nas przewodnik – leśnik, znawca drzew, ptaków i miłośnik historii.

Ogród Dendrologiczny jest wyodrębnioną jednostką o charakterze dydaktycznym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Głównym założeniem Ogrodu jest kolekcjonowanie drzew i krzewów dla celów dydaktycznych i naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dendroflory polskiej. Dobór uprawianych tu roślin w głównej mierze wynika z potrzeb związanych z kształceniem słuchaczy w zakresie drzewoznawstwa na przyrodniczych kierunkach studiów Uniwersytetu Przyrodniczego.  Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczy nie tylko programowych zajęć dydaktycznych ze studentami, ale również szeroko pojętej edukacji i popularyzacji wiedzy botanicznej.

Kolekcje Ogrodu Dendrologicznego służą nie tylko celom edukacyjnym, ale także naukowym. Jednym z priorytetów, podobnie jak każdego nowoczesnego ogrodu botanicznego,  jest zachowanie różnorodności biologicznej. Badania naukowe, realizowane  są bezpośrednio na terenie Ogrodu lub na materiale pobranym z Ogrodu i związane głównie ze zmiennością morfologiczną krajowych gatunków roślin drzewiastych, introdukcją i aklimatyzacją, rytmiką rozwojową drzew i krzewów, uprawą zagrożonych i ginących gatunków polskiej dendroflory.  Teren Ogrodu  jako swoista enklawa roślinności o charakterze leśnym i ostoja życia zwierząt w aglomeracji Poznania  jest także przedmiotem zainteresowań specjalistów wielu innych dziedzin m.in. entomologów, ornitologów, malakologów (zoolog zajmujący się badaniem mięczaków).

Nasyceni świeżym, leśnym powietrzem i wsłuchani w śpiew ptaków zakończyliśmy spacer w pobliskiej kawiarni przy kawie i pysznym serniku.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w 10 lat.