Naszym zdaniem

26 maja 2022r. Miasto Poznań zorganizowało spotkanie warsztatowe przeprowadzone w siedzibie Stowarzyszenia Ludzi III Wieku z najstarszymi mieszkańcami Poznania, podczas którego mieliśmy możliwość przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań oraz zaproponowania działań, które będą czyniły Miasto coraz bardziej przyjazne starzeniu się. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, pracujący z i na rzecz seniorów.

Celem warsztatów była diagnoza potrzeb seniorów, w szczególności w następujących obszarach objętych strategicznym zarządzaniem miasta: przestrzenie publiczne i budynki;  transport; mieszkalnictwo; partycypacja społeczna; szacunek i inkluzja społeczna; partycypacja obywatelska
i zatrudnienie;  komunikacja i informacja; wsparcie społeczności i usługi zdrowotne. Raport z badań posłuży do wypracowywania założeń nowej polityki senioralnej dla miasta Poznania na lata 2023-2027.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Aktualności.