WALNE ZEBRANIE 20.04.2022r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 21.03.2022 informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” odbędzie się w dniu 20.04.2022 r. o godzinie 16:00 w siedzibie klubu.

 Celem zebrania jest:

  1. Przedłożenie przez Zarząd i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2021r.
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021r.
  3. Przyjęcie planu pracy na 2022r.

Przypominamy, że:

  1. Zgodnie z § 16 pkt 4 Statutu  Stowarzyszenia, w wyjątkowych przypadkach członek, który z bardzo ważnych powodów nie może być obecny na Walnym Zebraniu, może ustanowić inną osobę swoim pełnoprawnym pełnomocnikiem.

2.    Zgodnie z § 16 p. 3 Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku kworum dopuszcza się zarządzenie 30 minutowej  przerwy w obradach, wznowienie obrad po przerwie i realizację całego porządku obrad niezależnie od ilości obecnych członków.

3.  W związku z panującą pandemią COVID-19 walne zebranie odbędzie się zgodnie z obowiązującym w danym dniu reżimie sanitarnym.  

 Serdecznie zapraszamy!       

Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w siedzibie  Stowarzyszenia

– ul. Grabowa 22B w dniu13.04.2022 r. w godz. 15 – 18.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Info.