WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 21.02.2020r

ogłaszam,

że w dniu 02.04.2020r o godz. 15.00

w siedzibie Stowarzyszenia Ludzi III Wieku

„Świerczewski Krąg” przy ul. Grabowej 22B

odbędzie się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”

Celem zebrania jest:

– przedłożenie przez Zarząd i zatwierdzenie sprawozdania

finansowego i merytorycznego za 2019,

– sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r,

– przyjęcie planu pracy na 2020r,

-wybory do Zarządu V kadencji oraz Komisji Rewizyjnej V kadencji,

Obecność członków obowiązkowa.

Przypominamy, że:

1. zgodnie z § 16 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia, w wyjątkowych przypadkach

członek, który z bardzo ważnych powodów nie może być obecny na Walnym

Zebraniu, może ustanowić inną osobę swoim pełnoprawnym pełnomocnikiem, 2. zgodnie z § 16 p. 3 Statutu Stowarzyszenia w przypadku braku kworum dopuszcza się zarządzenie 30 minutowej przerwy w obradach, wznowienie obrad po przerwie i realizację całego porządku obrad niezależnie od ilości

obecnych członków.

Serdecznie zapraszamy!

Za Zarząd

Materiały sprawozdawcze dostępne do wglądu w dniu 30.03.2020r w godz. 15-18 w sekretariacie Stowarzyszenia.

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Info.