„Program Poznań mobil N”

Informacje dotyczące projektów dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z programu „Programu Poznań mobil N”.

Pilotażowy program został stworzony dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bez względu na wiek), zamieszkujących w Poznaniu oraz będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania. Projekt skierowany jest do osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe lub zamieszkujących z osobą, która również posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub z osobą małoletnią, lub z osoba w wieku powyżej 60r. życia.

Projekt realizowany jest od 18 marca do 31 grudnia.


Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z usługi:

– Mobilnej pielęgnacji paznokci u stóp – usługa polegająca na obcięciu i oszlifowaniu paznokci dłoni i stóp. Usługa obejmująca paznokcie dłoni jest skierowana tylko do osób mających jedną kończynę górną lub całkowitą dysfunkcje kończyn górnych. Osoba uprawniona może skorzystać z jednej lub dwóch usług nie częściej niż co 2 miesiące.

– Złota Rączka – drobne naprawy niewymagające specjalistycznej wiedzy i uprawnień. Można skorzystać z maksymalnie 4 usług w roku

– Mycie okien – usługa obejmuje umycie szyby (z obydwu stron), ram i parapetów. Jeśli będzie taka konieczność, osoba myjąca zdejmie i zakłada firany i zasłony. Limit powierzchni okien wynosi 43 m2. Z usługi można skorzystać tylko raz w ciągu roku

– Jednorazowe uporządkowanie grobu/ nagrobka: usługa może obejmować tylko wskazane czynności: umycie na mokro tablicy i płyty nagrobka bez usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń i przebarwień; umycie (wodą) krzyża lub innych elementów poziomych i pionowych grobu; szorowanie szczotką; zestawienie kwiatów i zniczy (zaniesienie do śmietnika na życzenie osoby z niepełnosprawnością), pielenie chwastów wokół grobu; zgrabienie liści; odśnieżenie płyty nagrobka oraz krzyża.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 61 646 33 44 (ważne – należy zaznaczyć że posiada się orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Więcej informacji na stronie:

https://www.poznan.pl/mim/hc/news/poznan-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,226084.html

http://www.fundacja-fanari.pl/projekty/dzialania-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami/

W razie pytań pozostaję do dyspozycji

Marta Dembska

stanowisko ds. dotacji
Oddział Wsparcia Społecznego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urząd Miasta Poznania
tel 61 878 42 56

Opublikowano w Info.