Witaj majowa jutrzenko!

Witaj majowa jutrzenko,Świeć naszej polskiej krainie,Uczcimy ciebie piosenką,Która w całej Polsce słynie. Witaj Maj! Trzeci Maj,u Polaków błogi raj! Zapraszamy do Klubu Seniora na uroczyste spotkanie  z okazji  Świąt  Majowych: 2 Maja – Dzień Flagi i 3 Maja – Święto Konstytucji. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 5.05.2022 o godz.16:00. Przy kawie, herbacie i ciastku posłuchamy […]

Pszczoły pożyteczne, co – niestety – niedoceniane

Zaskakujące jest to, jak niewiele wiemy o pszczołach. Te owady to wciąż zagadka dla wielu uczonych. Nie znamy procesów chemicznych zawartych w ich enzymach, nie rozumiemy części ich zachowań… Członkowie Klubu „Świerczewski Krąg“, jak zawsze ciekawi świata, spotkali się z Rafałem Sosińskim, pszczelarzem-amatorem, który  o pszczołach wie trochę więcej. Ciekawostki, którymi się z nami podzielił bardzo nas zaskoczyły! Pszczoły miodne żyją […]

Pożyteczne, co – niestety – niedoceniane.

Zapraszamy wszystkich członków Klubu na spotkanie z pszczelarzem – pasjonatem, który opowie  o życiu, ciekawym świecie  i dużym znaczeniu  pszczół w naszym środowisku oraz o wytwarzanych przez nie produktach….( m.in. miodek mniam, mniam ). Spotkanie odbędzie się w Klubie Seniora 25.04.2022 (poniedziałek) o godz. 15.00.                    Już Albert Einstein, doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak pożyteczne […]

Porządek obrad Walnego Zebrania  Członków

Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, wyjaśnienie jego celu, omówieniu sposobu głosowania, Powołanie protokolanta zebrania (podjęcie uchwały). Wybór przewodniczącego zebrania – wybory jawne, (podjęcie uchwały). Wybór Komisji Skrutacyjnej /Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby, (podjęcie uchwały). Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej/Uchwał i Wniosków  poprzez wybór z pośród jej członków – Przewodniczącego Komisji. Sprawdzenie przez […]

WALNE ZEBRANIE 20.04.2022r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 21.03.2022 informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” odbędzie się w dniu 20.04.2022 r. o godzinie 16:00 w siedzibie klubu.  Celem zebrania jest: Przedłożenie przez Zarząd i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2021r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021r. Przyjęcie planu pracy na 2022r. Przypominamy, że: […]

ZMIANA W PLANIE ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI

Uprzejmie informujemy, że od kwietnia 2022 zajęcia z GIMNASTYKI  przełożone zostają z poniedziałków  na środy w KLUBIE o godz. 15.00-16.00 Pierwsze zajęcia w dniu 6.04.22 Serdecznie Zapraszamy. Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

OTWARTE WARSZTATY TANECZNE DLA SENIORA

Zapraszamy na Otwarte Warsztaty Taneczne dla Seniora, które odbędą się w Poznańskim Teatrze Tańca – na ul. Taczaka 8, w dniu 22.04.2022 o godz.18.00. Obiecujemy, że dostarczą ciekawych wrażeń i przeżyć. Cena biletu : 10,00 zł. Liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o zapisy i wpłaty od poniedziałku 04.04.22 w Klubie Seniora.  Serdecznie Zapraszamy.  Sfinansowano ze […]